Azimli Olma Duası

Duada Azimli Ve Ümitli Olmak

Duâ ederken azimli ve kabul edileceğini ümit ederek Allah'a karşı hüsn-ü zandan bulunmak.

Dua etmek, Allah'tan yardım dilemek, bir şey istemek, Medet ummak demektir. Dua edenleri, Allah'u Teâla çok sever, Dua müminlerin en güçlü silahıdır, dinin en temel direklerinden birisidir. Hadis-i Şerifte, "Dua müminin silahı dinin de direğidir." buyurulmuştur.

Bir kimsenin başlamak istediği bir işinde, yeni aldığı bir görevde başarı sağlayabilmesi için, ilk önce azimle çalışabilmesi, işinde gücünde olması ve görevini yerine getirmesidir. Belli kurallara uymasıdır. Bunlarla beraber işlerinde ve görev aldığı işinde başarı sağlayabilmesi için Allah'tan içtenlikle yardım dilemesidir. İşte o zaman ümit beklenir ki, Rabbimiz yardımda  bulunsun!

"Bismillahirrahmenirrahim"

Her işlerinde başarılı olmak için okunacak dua;

Okunuşu: " Allahumme inni es'eluke s-sebate fil emri ve'l-azimete ale'r-ruşdi. Ve es'eluke şukra ni'metike ve husne ibadetike.Ve es'eluke lisanen sadikan ve kalben selimen. Ve e'uzu bike min şerri ma ta'lemu. Ve es'eluke min hayri ma ta'lemu. Ve esteğfiruke mimma ta'lemu."

Anlamı: " Allah'ım! Senden işte (dinde) sebat etmeyi ve doğruluğa azmetmeyi istiyorum. Nimetine Şükretmeyi ve sana güzel bir şekilde ibadet edebilmeyi istiyorum. Doğrusu konuşan bir dil ve eğriliklerden uzak bir kalp diliyorum. Allah'ım Senin bildiğin her çeşit şerden sana sığınıyorum. Bildiğin bütün hayırları senden istiyorum. Bildiğin günahlarımdan dolayı senden bağış diliyorum.

İşinde başarılı olmak için okunacak dua;

Okunuşu, "Allahümme hır li vehter li. Vela tekilni ala ihtiyari."

Anlamı, "Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma.

Okunuşu, "Rabbi edhılni müdhalen sıdkın ve ahricni muhrace sıdkın ve'c'al li min ledünke sultanen nasira."

Anlamı, "Rabbimiz! Katından bize rahmet ver ve işimizi kolaylaştır, bizi rüşde (başarıya) eriştir."

İmtihanda başarılı olmak için okunacak dua;

1Bardak suya 184 kere (Ya Mukaddim) İsmi Şerifini okuduktan sonra içmeye devam eden, Allahü Teala'nın izniyle imtihanda başarılı olur.

Okunuşu, "Rabbi edhilni müdhale sıdkın ve ehricni muhraca sıdkın vec'al li min ledünke sultanen nesiran"

Anlamı, "Ey Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından, hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver."

İmtihana oturunca okunacak dua;

Okunuşu, "Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli"

Anlamı, "Rabbim! Yüreğime genişlik ver, işimi bana kolaylaştır, dilimden bağı çöz ki, sözümü anlasınlar"

İmtihan gecesi okunacak dua;

Okunuşu, "Keyfe feddalna ba'zahüm ala baz"

Anlamı, "Nasıl bazılarını bazılarına üstün kıldık"

Kalemi eline alınınca Besmele çekip şu dua okunur;

Okunuşu, " Ya Hayyü  ya Kayyümü birahmetike esteğisü"

Anlamı, "Ey Hayy ve Kayyüm (ölmeyen diri ve her şeyi ayakta tutan) Allah'ım! Rahmetine sığınırım"

Derslerde başarılı olma duası;

  • Elem Neşrah Leke sadrek
  • Ve vada'na anke vizreke
  • Elleziy enkada zahreke
  • Ve refa'na leke zikreke
  • Feinne me'al'usri yüsren
  • İnne me'al'usri yüsren
  • İnne me'al'usri yüsren
  • Feiza ferağte fensab
  • Ve ila rabbike ferğab

Anlamı, Biz senin için (mutluluğun) göğsünü açmadık mı? Senden yükünü indirmedik mi? O senin sırtını ezen yükü. Senin şanını yüceltmedik mi? Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, zorlukla beraber bir kolaylık vardır. O halde boş kaldın mı, yine kalk (başka bir iş ve ibadetle) yorul. Ancak Rabbine yönel. Fe tealallhul melikul hak, ve la ta'cel bil kur'ani min kabli en yukda ileyke vahyuhu ve kul rabbi zidni ilma Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahy edilmesi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. "Rabbim! İlmimi arttır" de. "Rabbi zidni ilma" ayetini okuyan Allah'ın izniyle derslerinde başarılı olur.

Yazar: www.duasi.org ibrahim

Azimli Olma Hakkında Yorumlar

Yorum Yapılmamış

Bu Konuya Yorum Yapabilmek İçin, Üye Olmalı yada Üye Girişi Yapmalısınız.

Sitemap - Kullanım Şartları